Susanne Eriksen

“I øjeblikket er jeg interesseret i naturen, – det sanselige og det fortællende i naturen. Det er spændende at iagttage et træ grundigt. Man kan umiddelbart se og mærke barkstrukturen, rodfæstet og grenforløb som den fremstår karakterisk for træsorten. Og så kan man mere specifikt rette opmærksomheden på vækstens forløb.”
“På et gammelt træ kan vi aflæse træets personlige historie. Jeg giver mig god tid til at se – hvordan jordbund og voksested afslører rodfæstet, hvordan lysets indfald, insektangreb og voldsomt vejr giver brud på stammen og i barkens overflade. Store brud i træets vækst, har fået træet til at reparere sig selv og danne nye knudrede strukturer i kampen for overlevelse. Hvordan aftegner livets hændelser sig i træets fremtoning – sæt dig stille ned og få træets historie!”
Susanne tegner skitser på stedet sammen med træet, og forstørrer det op i atelieret med grafitstift, kridt, kul, farve – alt hvad der kan tegne og kalde former og strukturer frem fra oplevelsen i skoven.
former og strukturer frem fra oplevelsen i skoven.
“…fordi svaghed er styrke og styrke er ingenting.
Når mennesket er født, er han svag og fleksibel.
Når han dør, er han stærk og stiv
samt træet, som det vokser er mørt og fleksibelt
og når det dør, er det hårdt og tørt.
Stivhed og styrke er ledsagere af døden,
svaghed og fleksibilitet udtrykker eksistensens friskhed…”
(Arseny Tarkovsky)