ANNETTE VALSTRØM

 

Annette Valstrøm er billedkunstner, nytilflyttet Tullebølle.

 

Hun er født i Gentofte i 1951 og uddannet på Billedskolen, Lolland, i keramikbyen Albisola i Italien samt på Holbæk Kunsthøjskole og Sønderjyllands Kunstakademi.

 

“Kunstværkerne er blevet til som levende hændelser i en stadig strøm af forvandlinger.

 

Et spontant udtryk – det tætte, varme, volumnen, struktur og form.

 

Billeder og figurer hvor jeg lader impulserne bevare det frie i materialets sensualitet.

 

Tingene jeg former, er de efterladte spor på en vej, jeg har gået – vejen gennem arbejdsprocessen.”