Lars Lauge

Lars Lauge viser på denne udstilling værker der er sammensat af nye og gamle malerier, og deres forskellighed afspejler meget godt hans trang til hele tiden at søge nye udfordringer. Det bygger ikke mindst på Lars Lauges medfødte nysgerrighed og trangen til at udforske de kunstneriske muligheder – ikke helt efter bogen, idet man helst ser en kunstner finde sit udtryk og gentage det år efter år.
Lars Lauges billedverden kredser ofte om at beskrive en ”tilstand”, og her bryder han også gladelig de uskrevne regler, idet han tit blander og knuser realismen med abstraktioner. Her er det nonfigurative billedsprog fremragende og mere præcis til at udtrykke sanselighed og følelser.
”Mine billeder er derfor ofte en visuel port ind til en billedfortælling som beskueren selv skal digte videre på”. – God fornøjelse! Lars Lauge / Billedmager.