Søren West

Skulpturer. Proces og udtryk.
Mine skulpturer opstår i en vekselvirkning imellem mig og de fysiske materialer, jeg går og rusker i.
Den natur som eksempelvis en stens brudflader rummer, er en verden for sig.
Det samme gælder de håndværksmæssige begrænsninger og muligheder, der knytter sig til bearbejdningen af sten og andre af naturens materialer.
De overraskende kvaliteter, man får forærende med naturmaterialerne og igennem sporene af arbejdsprocesser, giver et vigtigt afsæt for mit arbejde på værkstedet.
Min måde at ”afsøge” materialerne for muligheder og udtryk giver, så vidt jeg selv kan bedømme, mine skulpturer et fælles præg.

Samtidig er skulpturerne hver for sig mærkede af mit ønske om at skabe sammenhæng imellem kunstværket og de rammer, det skal placeres i.
Det har stor betydning, at et kunstnerisk udtryk understøttes af omgivelserne. Udformning af rummet omkring skulpturen. Indpasning af funktioner og færdselsveje. Materialevalg, farvesætning og belysning. Alt skal afstemmes, så helheden fremstår livfuld og velfungerende uden at blive glat og steril.

Det er nærliggende at nævne leg med balancen som et gennemgående tema for mine stenskulpturer. Denne leg hænger sammen med ønsket om at bringe liv og svævende lethed til et materiale, der i vores danske natur ellers altid trykker sig ned i mulden.
Kontrasten imellem stenenes egne kantede brud og de organiske former, jeg kan tilføje skulpturerne, er et fast tema.

Kompositorisk består mine arbejder tit af flere enkeltdele, der udfolder sig i indbyrdes modsætning og gerne med et vist drama – men som udgør en helhed, der samlet set er afbalanceret og rolig.